Home
Bun venit pe site-ul ITM - Harghita !
Luni, 10 Iulie 2023 13:44

 

MĂSURI OBLIGATORII ÎN PERIOADA

CU TEMPERATURI RIDICATE !

În vederea respectării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecția persoanelor încadrate în muncă aprobată prin Legea nr.436 din 18 iulie 2001, cu modificările și completările ulterioare, angajatorii vor iniția o serie de măsuri pentru lucrătorii care își desfășoară activitatea în aer liber.

În perioada cu temperaturi ridicate extreme, respective temperature ce depășesc 37 grade C sau, când indicele temperatură – umiditate depășește ptragul valoric de 80 unități , angajatorii trebuie să ia toate măsurile prevăzute de Legea securității și sănătății în muncă nr.319/2006 și Hotărârea Guvernului nr.580 din 6 iulie 2000,pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.99/2000, pentru asigurarea condițiilor de microclimat la locul de muncă în limitele prevăzute, măsuri care vor fi stabilite de angajator împreună cu reprezentanții sindicatelor sau, după caz, cu reprezentanții aleși ai salariaților.În unitățile în care funcționează Comitetele de Securitate și Sănătate în Muncă, măsurile vor fi stabilite de acestea, iar în instituțiile și unități finanțate din fonduri bugetare și extrabugetare, măsurile vor fi stabilite de ordonatorii de credite, respective de conducătorii instituțiilor.

Administrația Națională de Meteorologie prin centrele meteorologice regionale are obligația de a comunica zonele în care temperatura, respectiv indicele de temperatură-umiditate, atinge pragurile valorice menționate, precum și zonele pentru care se prognozează atingerea sau depășirea acestor praguri.

1.În perioadele cu temperature ridicate extreme, angajatorii trebuie să asigure următoarele măsuri minimale:

A.Pentru ameliorarea condițiilor de muncă:

 • Reducerea intensității și ritmului activităților fizice;
 • Asigurarea ventilației la locurile de muncă;
 • Alternarea efortului dinamic cu cel static;
 • Alternarea perioadelor de lucru cu perioadele de repaus în locuri umbrite, cu curenți de aer.

B.Pentru menținerea stării de sănătate a angajaților:

 • Asigurarea apei minerale adecvate, câte 2-4 litri/persoană/schimb;
 • Asigurarea echipamentului individual de protecție;
 • Asigurarea de dușuri.

C.Pentru prevenirea unor îmbolnăviri determinate de munca în condiții de temperaturi extreme angajatorii trebuie sa asigure:

 • Examenul medical la angajare și controlul medical periodic,urmărind depistarea precoce a contraindicațiilor pentru munca la temperaturi crescute;
 • Primul ajutor și transportul la cea mai apropiată unitate sanitară a persoanelor afectate;
 • Trecerea, după posibilități, în alte locuri de muncă sau reducerea programului de muncă pentru persoanele cu afecțiuni, care au contraindicații privind munca la temperaturi extreme.

2. Angajatorii care nu pot asigura condițiile susmenționate vor lua, de comun acord cu reprezentanții sindicatelor sau cu reprezentanții aleși ai salariaților, după caz, următoareșe măsuri:

 Reducerea duratei zilei de lucru;

 • Eșalonarea pe două perioade a zilei de lucru: până la ora 11:00 și după ora 17:00;
 • Întreruperea colectivă a lucrurilor cu asigurarea continuității activității în locurile în care aceasta nu poate fi întreruptă, potrivit prevederilor legale.Aceste măsuri suplimentare se vor stabilii dacă temperaturile extreme se mențin pe o perioadă de cel puțin două zile consecutiv.

Pe durata întreruperii colective a lucrului contractele individuale de muncă ale salariaților se mențin, iar perioada de întrerupere constituie vechime în muncă.

Neluarea măsurilor de prevenire constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 1500 lei la 2500 lei, dacă faptele nu au fost savârșite în astfel de condiții încât să fie considerate, potrivit legii penale, infracțiuni.

 Vă atragem atenția asupra faptului, că îndeplinirea acestor măsuri de către angajatori vor fi verificate cu ocazia controalelor, de către inspectorii de muncă !!!

 
Marţi, 04 Aprilie 2023 11:22

IMPORTANT !!!

Ca urmare a efectuării unor lucrări de mentenanță programate, în perioada 07.04.2023 ora 14:00 - 08.04.2023 ora 14:00, portalul REGES pentru transmiterea on-line a registrului general de evidență a salariaților va fi indisponibil.

 

Începând cu data de 10 aprilie 2023, este disponibilă o nouă versiune a aplicației Revisal, 6.0.9.

După această dată, transmiterea registrului va putea fi efectuată numai pentru fișiere de tip .rvs generate sau validate prin versiunile 6.0.8/6.0.9 ale aplicației Revisal.
Angajatorii care în prezent utilizează versiunea Revisal 5.0.8, nu vor putea transmite. Pentru actualizarea aplicației Revisal, este recomandat să urmareasca instrucțiunile cuprinse în Ghidul de instalare şi utilizare.
Pentru securitatea datelor, este indicat ca înainte de orice operaţiune legată de instalarea unei noi versiuni a aplicaţiei Revisal, să se efectueze o copie de siguranță a bazei de date.

 
Marţi, 07 Februarie 2023 13:33

ATENȚIE !!!

CONȘTIENTIZARE CETĂȚENI ROMÂNI CARE

DORESC SĂ MUNCEASCĂ ÎN STRĂINĂTATE

 
Marţi, 10 Ianuarie 2023 09:58

IMPORTANT

stimată Doamnă / Stimate Domn

În vederea asigurării unei bune desfăşurări a raporturilor de muncă, în exercitarea atribuțiilor de control stabilite de Legea nr. 108/1999 pentru înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare și de HG nr. 488/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Inspecției Muncii, dorim să vă reamintim :
CLICK AICI

 
«ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit»

Pagina 1 din 16
 
Vineri, 1 Decembrie 2023

PROGRAM DE LUCRU

CU PUBLICUL

luni 830 - 1630
marţi 830 - 1630
miercuri 830 - 1630
joi 830 - 1630
vineri 830 - 1400

CASIERIE

luni - joi

  9 - 12

14 - 1530

vineri

  9 - 12

 

Avem 5 vizitatori online

Facebook