Home

snow by jsnowfall
Bun venit pe site-ul ITM - Harghita !
Joi, 15 Septembrie 2016 12:46

În atenţia practicienilor în insolvenţă


Prin prezenta vă informăm că în baza Ordinului MMFPSPV – MFP nr.830/542/2015, dosarele fiscale şi creanţele restante privind comisionul datorat de angajatori, inclusiv dosarele de faliment/insolvenţă/lichidare au fost preluate în administrare de către administraţiile fiscale la care au fost arondaţi debitorii.

Astfel, ANAF se subrogă în drepturile şi obligaţiile ITM Harghita, drept pentru care vă rugăm să vă adresaţi în ceea ce priveşte corespondenţa în legătură cu toate dosarele aflate pe rol precum şi pentru formularea şi depunerea declaraţiilor de creanţă către acesta.

 
Marţi, 13 Septembrie 2016 11:55

În atenţia agenţilor economici arondaţi Serviciului Fiscal Municipal Odorheiu-Secuiesc, plătitor al comisionului datorat ITM-Harghita

 

Prin prezenta vă notificăm că în baza Ordinului MMFPSPV - MFP nr. 830/542/2015, ITM-Harghita a efectuat predarea în administrare a creanţelor rţmase neachitate la 31.12.2015 împreună cu dosarele fiscale ale debitorilor/creditorilor din anexă, către Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc.

Astfel, sumele datorate se vor vira în contul de venituri ale bugetului de stat

RO15 TREZ 3522 0A36 2700 XXXX,

deschis la Trezoreria operativă a municipiului Odorheiu Secuiesc, iar la CUI beneficiar se va înscrie CUI-ul plătitorului !

 

Anexa găsiţi şi AICI sau în meniul - Economic / Anunţuri colective -

 
Joi, 01 Septembrie 2016 09:13

ATENŢIE !

 

S-a creat următoarea adresă de e-mail:
pentru posibilitatea transmiterii în format electronic a actelor de identitate necesare în cazul eliberării unor documente din partea ITM-Harghita, conform  cerinţelor OUG nr. 41/2016. Vă comunicăm că ITM-Harghita prelucrează aceste documente conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita este operator de date cu caracter personal, înregistrat la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal sub nr. 11752. cu precizarea că fluxul de date NU este securizat în afara reţelei Inspecţiei Muncii.

Prin alegerea modalităţii de transmitere electronică a copiei după cartea de identitate, solicitantul serviciului public îşi asumă riscurile legate de comunicarea electronică, respectiv de modificarea, pierderea, distrugerea, întârzierea în primirea datelor şi alte evenimente similare, care ţin de circulaţia datelor prin internet. ITM-HARGHITA NU RĂSPUNDE cu privire la riscul informatic privind datele aflate în afara controlului său operaţional. În cazul în care nu primiţi mesaj de confirmare în maxim 48 de ore de la data transmiterii e-mailului, vă recomandăm să vă adresaţi telefonic.

 
Miercuri, 27 Aprilie 2016 09:57

 

ATENŢIE !

Prin HG. nr. 1017/2015, începând cu data de 01.05.2016, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată se stabileşte la 1.250 lei lunar, pentru un program complet de lucru de 169,333 ore în medie pe lună în anul 2016, reprezentând 7,382 lei/oră.

Stabilirea, pentru personalul încadrat, de salarii de bază SUB nivelul celui prevăzut, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 1000 la 2000 lei !!!

La data prevazuta mai sus, Hotărârea Guvernului nr. 1091/2014 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 902 din 11 decembrie 2014, se abrogă.

 
«ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit»

Pagina 10 din 14
 

  

PROGRAM DE LUCRU

CU PUBLICUL

PE TIMPUL PANDEMIEI

LUNI - VINERI

900 - 1300

Sâmbătă, 28 Noiembrie 2020
Avem 7 vizitatori online

Facebook