Home
Bun venit pe site-ul ITM - Harghita !
Marţi, 13 Decembrie 2016 19:28

Atentie autoritati/institutii publice

 

Vă reamintim că în Monitorul Oficial, partea I, nr. 991 din 08 decembrie 2016 a fost publicat Ordinul ministrului muncii, familiei, protecției sociale și persoanelor vârstnice nr. 2263/2016 privind procedura de transmitere a datelor în registrul public. 
Având în vedere că termenul prevăzut pentru transmiterea datelor, respectiv 10 zile de la data publicării ordinului în Monitorul Oficial al României, se apropie, recomandăm recitirea actului normativ și a respectării datei de transmitere a datelor.

Extras ....

„ART. 1
(1) Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentului ordin, institutiile/autoritatile publice transmit datele cu privire la toate categoriile de personal platit din fonduri publice, potrivit prevederilor art. III alin. (1) lit. a) din Hotararea Guvernului nr. 877/2016, prin intermediul formularului M500.
(2) Transmiterea datelor se realizeaza lunar, pana la data de 25 (inclusiv) a lunii urmatoare pentru luna anterioara, in conformitate cu procedura de transmitere a datelor in registrul public, prevazuta in anexa care face parte integranta din prezentul ordin.

ART. 3
(1) Institutiile/Autoritatile publice prevazute la art. 2 alin. (1) au obligatia de a accesa pe pagina de internet a Autoritatii Nationale de Administrare Fiscala (https://www.anaf.ro/), la sectiunea ANAF>Servicii online>Declaratii electronice>Descarcare declaratii (https://www.anaf.ro/…/declaratii_elec…/descarcare_declaratii), de unde vor descarca formularul M500 in format electronic (fisier PDF).
(2) Institutiile/Autoritatile publice prevazute la art. 2 alin. (1) pot obtine informatiile necesare pentru completarea formularului M500 consultand fisierul in format electronic numit "Ghidul_cu_instructiunile_de_completare_a_formularului_M500_06122016.PDF", in format PDF, existent pe pagina de internet www.anaf.ro la sectiunea "Descarcare declaratii": https://www.anaf.ro/…/declaratii_elec…/descarcare_declaratii.
(3) Dupa ce formularul a fost completat, se va trece la autentificarea pe portalul e-guvernare.ro, sectiunea "Depunere declaratii", prin utilizarea tokenului detinut, urmand a se incarca si a se transmite fisierul pdf cu xml atasat obtinut in urma validarii si semnarii cu certificat digital calificat, similar cu procedura de depunere a declaratiei ANAF 112.
(4) in conformitate cu prevederile art. 1 alin. (1) din Hotararea Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, Agentia Nationala de Administrare Fiscala va transmite datele colectate la Inspectia Muncii.

ART. 4
In conformitate cu prevederile Hotararii Guvernului nr. 500/2011 privind registrul general de evidenta a salariatilor, cu modificarile si completarile ulterioare, atat pentru angajatorii persoane fizice sau juridice de drept privat, cat si pentru institutiile/autoritatile publice se aplica in continuare prevederile legale cu privire la obligatia de completare si transmitere catre inspectoratele teritoriale de munca a datelor in Revisal, conform Ordinului ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 1.918/2011 pentru aprobarea procedurii si actelor pe care angajatorii sunt obligati sa le prezinte la inspectoratul teritorial de munca pentru obtinerea parolei, precum si a procedurii privind transmiterea registrului general de evidenta a salariatilor in format electronic, cu modificarile ulterioare. “

Alte link-uri de descarcare a declaratiei :


https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/500.html

 

https://static.anaf.ro/static/10/Anaf/Declaratii_R/AplicatiiDec/M500_091216.pdf

 
REVISAL NOU
Marţi, 06 Decembrie 2016 10:49

 REVISAL NOU!!

 VERSIUNEA 6.0.6 A APLICAŢIEI REVISAL CONFORM HOTĂRÂRII DE GUVERN NR. 500/2011 CU MODIFICĂRILE ȘI COMPLETĂRILE ULTERIOARE:

Începând cu data de 25 noiembrie 2016, Inspecţia Muncii pune la dispoziţia angajatorilor o versiune actualizată a aplicației Revisal pentru transmiterea registrului de evidenţă a salariaţilor în format electronic conform prevederilor HG nr. 500/2011 cu modificările şi completările ulterioare

Important! Versiunea 6.0.6 a aplicației Revisal poate fi instalată numai dacă există deja pe stația de lucru versiunea 6.0.4 sau 6.0.5 sau nu există nicio altă versiune de Revisal instalată anterior. Utilizatorii care au instalată versiunea 5.0.8 a aplicației, în mod obligatoriu, îşi vor instala mai întâi versiunea 6.0.5, după care vor putea instala versiunea 6.0.6.

 

DESCĂRCĂRI:

Revisal 6.0.6 (pentru Windows XP / Vista / 7 / 8 / 10);
Ghid de instalare şi utilizare (format .pdf - Portable Document Format) 
- Răspunsuri la întrebări frecvente privind registrul - revizuit in data de 25.11.2016

 

Versiunea aplicației Revisal 6.0.6 cuprinde o serie de elemente noi, după cum urmează: completarea nomenclatorului temeiului de suspendare, actualizarea informațiilor disponibile în manualul de utilizare și adăugarea unor validări noi pentru zonele de salariați, mutare contracte, suspendare contracte și detașare contracte.

 
Joi, 15 Septembrie 2016 12:46

În atenţia practicienilor în insolvenţă


Prin prezenta vă informăm că în baza Ordinului MMFPSPV – MFP nr.830/542/2015, dosarele fiscale şi creanţele restante privind comisionul datorat de angajatori, inclusiv dosarele de faliment/insolvenţă/lichidare au fost preluate în administrare de către administraţiile fiscale la care au fost arondaţi debitorii.

Astfel, ANAF se subrogă în drepturile şi obligaţiile ITM Harghita, drept pentru care vă rugăm să vă adresaţi în ceea ce priveşte corespondenţa în legătură cu toate dosarele aflate pe rol precum şi pentru formularea şi depunerea declaraţiilor de creanţă către acesta.

 
Marţi, 13 Septembrie 2016 11:55

În atenţia agenţilor economici arondaţi Serviciului Fiscal Municipal Odorheiu-Secuiesc, plătitor al comisionului datorat ITM-Harghita

 

Prin prezenta vă notificăm că în baza Ordinului MMFPSPV - MFP nr. 830/542/2015, ITM-Harghita a efectuat predarea în administrare a creanţelor rţmase neachitate la 31.12.2015 împreună cu dosarele fiscale ale debitorilor/creditorilor din anexă, către Serviciul Fiscal Municipal Odorheiu Secuiesc.

Astfel, sumele datorate se vor vira în contul de venituri ale bugetului de stat

RO15 TREZ 3522 0A36 2700 XXXX,

deschis la Trezoreria operativă a municipiului Odorheiu Secuiesc, iar la CUI beneficiar se va înscrie CUI-ul plătitorului !

 

Anexa găsiţi şi AICI sau în meniul - Economic / Anunţuri colective -

 
«ÎnceputAnterior12345678910UrmătorSfârşit»

Pagina 9 din 14
 
Sâmbătă, 19 Septembrie 2020

PROGRAM DE LUCRU

luni 830 - 1630
marţi 830 - 1630
miercuri 830 - 1830
joi 830 - 1630
vineri 830 - 1630

CASIERIE

luni - joi

10 - 1130

14 - 1530

vineri

10 - 1130

Avem 5 vizitatori online

Facebook