Home Protecţia datelor cu caracter personal
PDF Imprimare Email
Luni, 06 Iulie 2009 08:18

Conform cerinţelor Legii nr. 129/2018 și a Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/79 al Parlamentului European și al Consiliului pentru protecţia persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră. 

Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita, prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal, prin mijloace automatizate şi manuale, destinate evidenţei muncii şi a activităţilor conexe acesteia.  

Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare evidenţei muncii şi a activităţilor conexe acesteia. Refuzul Dvs. determină imposibilitatea completărilor actelor privind relaţiile de muncă şi în consecinţă neînregistrarea acestora.

Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate Ministerului Muncii şi instituţiilor subordonate acestuia, organelor de urmărire penală în condiţiile legii. Conform Regulamentului Uniunii Europene nr. 2016/79 al Parlamentului European, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor şi de dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale.  

Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu o cerere scrisă, datată şi semnată la Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei.

Respectăm dispozițiile legale privitoare la protecția datelor cu caracter personal și punem în aplicare măsuri tehnice și organizatorice de protejare a tuturor operațiunilor privitoare în mod direct sau indirect la datele cu caracter personal, care previn prelucrările neautorizate sau ilegale, precum și pierderile sau distrugerile accidentale sau ilegale.

 

              Prelucrăm numele și prenumele dumneavoastră, domiciliul și codul numeric personal precum și alte date cu caracter personal cuprinse în diversele adresele înaintate către ITM pentru rezolvarea cererii dvs.Aceste date vor fi păstrate pe durata ținerii evidențelor conform nomenclatoarelor arhivistice.

              Nu utilizăm datele cu caracter personal pentru realizarea de profile. Nu luăm niciodată decizii automate cu privire la dumneavoastră. Utilizăm mijloace tehnice pentru stocarea datelor în condiții de securitate. Nu prelucrăm date în scopuri secundare incompatibile cu scopurile pentru care le-am colectat.

              Respectăm și asigurăm în mod strict secretul profesional. Nu dezvăluim datele decât pentru realizarea intereselor dumneavoastră sau îndeplinirea obligațiilor legale.

              Beneficiați de dreptul de acces, intervenție, rectificare și portare cu privire la datele pe care ni le furnizați, să limitați prelucrarea realizată de noi și chiar să solicitați ștergerea datelor. Menționăm totuși că intervenția asupra datelor pe care ni le-ați furnizat poate fi de natură să împiedice executarea prerogativelor legale și poate duce la nerezolvarea cererii dvs. În acest caz ITM este exonerat de răspundere. Dacă sunteți nemulțumit, aveți posibilitatea să vă adresați ANSPDCP.

 

 

Ultima actualizare Marţi, 10 Iulie 2018 11:32
 
 

  

PROGRAM DE LUCRU

CU PUBLICUL

PE TIMPUL PANDEMIEI

LUNI - VINERI

900 - 1300

Sâmbătă, 16 Octombrie 2021
Avem 8 vizitatori online

Facebook