Home Legislaţie
Index articol
Legislaţie IM
Legislaţie SSM
Toate paginile

Legislaţie privind securitatea şi sănătatea în muncă : 

4.1 Legea nr. 126/1995 privind regimul materiilor explozive, republicata

4.2 Legii nr.346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale;

4.3 Lege nr. 452/2002 pentru ratificarea Conventiei Organizatiei Internationale a Muncii nr. 183/2000 privind revizuirea Conventiei (revizuita) asupra protectiei maternitatii din 1952, adoptata la cea de-a 88-a sesiune a Conferintei Generale a Organizatiei Internationale a Muncii la Geneva la 15 iunie 2000;

4.4 Legea nr. 359 din 8/2004 privind simplificarea formalitatilor la înregistrarea în registrul comertului a persoanelor fizice, asociatiilor familiale si persoanelor juridice, înregistrarea fiscala a acestora, precum si la autorizarea functionarii persoanelor juridice;

4.5  Legea nr.319/2006 legea securităţii şi sănătăţii în muncă;

4.6 Ordonanţa de Guvern nr.99/2000 privind măsurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protecţia persoanelor încadrate în muncă;

4.7 Ordonanţa de Guvern nr.96/2003 privind protecţia maternităţii la locul de muncă;

4.8 Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 44/2008 privind desfasurarea activitatilor economice de catre persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale si întreprinderile familiale;

4.9 Hotararea Guvernului nr. 580/2000 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilorOrdonantei de urgenta a Guvernului nr. 99/2000 privind masurile ce pot fi aplicate în perioadele cu temperaturi extreme pentru protectia persoanelor încadrate în munca;

4.10 Hotararea Guvernului nr.573/2002 pentru aprobarea procedurilor de autorizare a functionarii comerciantilor;

4.11 Hotararea Guvernului nr. 1022/2002 privind regimul produselor si serviciilor care pot pune in pericol viata, securitatea muncii si protectia mediului;

4.12 Hotararea Guvernului nr. 1156/2002 pentru aprobarea Memorandumului de intelegere dintre Guvernul Romaniei si Organizatia Internationala a Muncii privind eliminarea muncii copilului, semnat la Geneva la 18 iunie 2002;

4.13 Hotararea Guvernului nr. 537/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 96/2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca;

4.14 Hotărârea de Guvern nr.1875/2005 privind protecţia sănătăţii şi securităţii lucrătorilor faţă de riscurile datorate expunerii la azbest;

4.15 Hotărârea de Guvern nr.1876/2005 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de vibraţii;

4.16 Hotărârea de Guvern nr.1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii securităţii şi sănătăţii în muncă; nr.319/2006;

4.17 Legea nr.226/2006 privind încadrarea unor locuri de muncă în condiţii speciale;

4.18 Hotărârea de Guvern nr.300/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru şantierele temporare sau mobile;

4.19 Hotărârea de Guvern nr.493/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la riscurile generate de zgomot;

4.20 Hotărârea de Guvern nr.971/2006 privind cerinţele minime pentru semnalizarea de securitate şi /sau de sănătate la locul de muncă;

4.21 Hotărârea de Guvern nr.1028/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la utilizarea echipamentelor cu ecran de vizualizare;

4.22 Hotărârea de Guvern nr.1048/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecţie la locul de muncă;

4.23 Hotărârea de Guvern nr.1049/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de suprafaţă sau subteran;

4.24 Hotărârea de Guvern nr.1050/2006 privind cerinţele minime pentru asigurarea securităţii şi sănătăţii lucrătorilor din industria extractivă de foraj;

4.25 Hotărârea de Guvern nr.1051/2006 privind cerinţele minime pentru manipularea manuală a maselor care prezintă riscuri pentru lucrători, în special de afecţiuni dorsolombare;

4.26 Hotărârea de Guvern nr.1058/2006 privind cerinţele minime pentru îmbunătăţirea securităţii şi protecţia sănătăţii lucrătorilor care pot fi expuşi unui potenţial risc datorat atmosferelor explozive;

4.27 Hotărârea de Guvern nr.1091/2006 privind cerinţele minime de securitate şi sănătate pentru locul de muncă;

4.28 Hotărârea de Guvern nr.1092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă;

4.29 Hotărârea de Guvern nr.1135/2006 privind cerinţele minime de securitate  şi sănătate în muncă la bordul navelor de pescuit;

4.30 Hotărârea de Guvern nr.1136/2006 privind cerinţele minime de securitate  şi sănătate în muncă   referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de câmpuri electromagnetice;

4.31 Hotararea Guvernului nr. 1.007/2006 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la asistenta medicala la bordul navelor;

4.32 Hotararea Guvernului nr. 1218/2006 privind stabilirea cerintelor minime de securitate si sanatate în munca pentru asigurarea protectiei lucratorilor împotriva riscurilor legate de prezenta agentilor chimici;

4.33 Hotararea Guvernului nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor;

4.34 Hotararea Guvernului nr. 557/2007 privind completarea masurilor destinate sa promoveze îmbunatatirea securitatii si sanatatii la locul de munca pentru salariatii încadrati în baza unui contract individual de munca pe durata determinata si pentru salariatii temporari încadrati la agenti de munca temporara;

4.35 Hotărârea de Guvern 600/2007 privind protecţia tinerilor la locul de muncă;

4.36 Hotararea Guvernului nr. 601/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative din domeniul securitatii si sanatatii in munca;

4.37 Hotararea Guvernului nr. 510/2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscurile generate de radiatiile optice artificiale;

4.38 Hotararea Guvernului nr. 1401/2010 pentru modificarea si completarea Hotarârii Guvernului nr. 207/2005 privind stabilirea cerintelor esentiale de securitate ale explozivilor de uz civil si a conditiilor pentru introducerea lor pe piata;

4.39 Hotararea Guvernului nr. 510/2010 privind cerintele minime de securitate si sanatate in munca referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de radiatii optice artificiale;

4.40 Ordinul nr. 803/2001 al ministrului sanatatii si familiei privind aprobarea unor indicatori de expunere si/sau de efect biologic relevanti pentru stabilirea raspunsului specific al organismului la factori de risc de imbolnavire profesionala;

4.41 Ordinul nr. 875/2002 al ministrului sanatatii si familiei privind stabilirea atributiilor medicului de medicina generala / medicina de familie cu competenta in medicina de intreprindere;

4.42 Ordinul nr. 447/2003 pentru aprobarea Instructiunilor privind examinarea medicala si psihologica a personalului din transporturi cu responsabilitati în siguranta circulatiei si a navigatiei, precum si organizarea, functionarea si componenta comisiilor medicale si psihologice de siguranta circulatiei;

4.43 Ordinul ministrului muncii nr. 450/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de munca si boli profesionale;

4.44 Ordinul ministrului muncii nr.3/2007 privind aprobarea Formularului pentru înregistrarea accidentului de munca — FIAM;

4.45 Ordinul ministrului muncii nr.242/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind formarea specifica de coordonator în materie de securitate si sanatate pe durata elaborarii proiectului si/sau a realizarii lucrarii pentru santiere temporare ori mobile;

4.46 Ordinul ministrului muncii, familiei si egalitatii de sanse nr. 1102/2008 privind avizarea spatiilor destinate depozitarii munitiilor, capselor sau pulberilor pentru munitie;

4.47 Ordinul ministrului muncii, familiei si protectiei sociale nr. 455/2010 pentru constituirea comisiilor de abilitare a serviciilor externe de prevenire si protectie si de avizare a documentatiilor cu caracter tehnic de informare si instruire în domeniul securitatii si sanatatii în munca din cadrul inspectoratelor teritoriale de munca. 

Notă: Actele normative prezentate au un caracter informativ, Inspectoratul Teritorial de Muncă Harghita nu îşi asumă răspunderea pentru consecinţele juridice generate de folosirea acestora. Textele oficiale ale actelor normative sunt publicate în Monitorul Oficial al României.

         La actele normative enumerate  a se citi, unde este cazul „ cu modificările şi completările ulterioare. Pentru a vizualiza conţinutul actelor normative şi modificările intervenite , puteţi consulta site-ul  Camerei Deputaţilor la secţiunea Repertoriu Legislativ. 
 
Marţi, 22 Septembrie 2020

PROGRAM DE LUCRU

luni 830 - 1630
marţi 830 - 1630
miercuri 830 - 1830
joi 830 - 1630
vineri 830 - 1630

CASIERIE

luni - joi

10 - 1130

14 - 1530

vineri

10 - 1130

Avem 7 vizitatori online

Facebook